Duhovne misli


Da! Želim biti sol zemlje i svjetlost svijeta!

  Često se u životnim poteškoćama sjetim Isusove opomene da trebamo biti sol zemlje i svjetlost svijeta (usp. Mt 5, 13 – 16) . Volim si to posvjestiti, taj redak iz evanđelja mi je ujedno i opominjujuči i poticajan. Potiče me da trebam biti sol zemlje, sol koja daje okus ovome svijetu. Davati tantum quantum […]


Sreća prati hrabre!

  U današnjem vremenu, gdje se toliko naglašava recesija, koliko materijalna tolliko i moralna, nije neuobičajeno da su svi puni straha. Straha od neimaštine, besposlenosti. Strah je toliko već uzeo maha, toliko već formira naše živote da je prava rijetkost susreti hrabre (posebice mlade) koji su spremni susresti se sa rizikom svakodnevnog življenja. Žalosno je […]


Na času smrti (Prema romanu: F. M. Dostojevski)

Ovaj nas život često obuzme tako jako da skoro pa ne razmišljamo o tome da je sve to ipak samo prolazno. Ne bi valjalo da stalno samo o tome razmišljamo, ali ne valja niti to ako se barem koji puta ne zaustavimo pred tom činjenicom i postavimo sebi pitanje,bez obzira na našu životnu dob: Što […]