Iz života zajednice


         Dana Gospodnjih od 29.05.-01.06. 2014. U Trstu održan je prvi regionalni susret ZKŽ-a Italije, Hrvatske, Slovenije i Austrije pod nazivom Adriatica .Član ZKŽ RIjeka i eurolink naše zajednice Nikola Trubić sudjelovao je na cijelom susretu, dok su Nikolina Banić, Kristijan Lekić i Đani Jakovac sudjelovali u subotu 31.05.        Krenulo je dosta loše, naime, adresa koju smo imali bila je pogrešna, te smo tako krivo obaviješteni došli na […]

Regionalni susret Adriatica 2014.


  U četvrtak, 06. ožujka 2014., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, “naš” p. Antun Volenik SJ je obranio svoj doktorski rad na temu: “Pastoralno-teološki i katehetski doprinos Bonaventure Dude hrvatskoj teologiji”. Dvorana na KBF-u je bila prepuna, a među nazočnima je bio i fra Bonaventura Duda. U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada bili su: prof. dr. sc. Josip Baloban, prof. dr. sc. Josip Šimunović, kao mentor, i prof. […]

Doktorirao p. Antun VolenikOd 22. do 24.11.2013 posjetili su nas članovi Eurotima: Evelyn (Engleska), Saviour (Malta), Marina (Italija), Inge (Njemačka), p. Pierre DI (Luksemburg). U petak smo ih dočekali na zajedničkoj župnoj proslavi sv. Cecilije (što možete vidjeti na priloženim slikama), u subotu navečer odveli smo ih na Trsat, družili smo se u Barbarinoj terapeutskoj radionici, a u nedjelju smo zajedno s njima išli u posjet maloj zajednici ZKŽ-a u Trstu. Taj nas […]

Posjet Eurotima ZKŽ-u Hrvatska 22.-24.11.2013

U petak, 8.10.2010 Zajdednica mladih okupljena u zboru Semper magis i Zajednica kršćanskog života (ZKŽ) održali su zajednički susret u župnoj kući u Mrkoplju. Dočekao nas je naš prijatelj župnik vlč. Slobodan Bunoza, koji je bio član naše zametske župne zajednice. Pratili su nas p. Antun Volenik, kao crkveni asistent hrvatskog ZKŽ-a, i p. Siniša Štambuk, naš sadašnji župski vikar. Nakon duhovnog nagovora, rada u grupama, zajedničke mise, slijedio je […]

Zajednički susret Semper Magis zajednice mladih i Zajednice kršćanskog života, ...