Daily Archives: 6. ožujka 2013


Ove godine svjedoci smo mnogih promjena oko nas..   – Najaktualnija promjena je, što su svi na svijetu čuli, da imamo novog papu, i to ni više ni manje nego isusovca. Bogu sam zahvalna na tome! Papa je za sebe izabrao ime Franjo, po sv. Franji Asiškom – kao što svi već znate, ali ono što sam htjela ovdje napomenuti je to da ćemo sada sigurno više surađivati sa Framašima, […]

Novosti u i oko Zajednice