Monthly Archives: rujan 2021


Ovo je rečenica s kojom su počele moje DV u svakodnevici. Pater je o životu propovijedao kroz sliku broda. Brod je moj život, tijelo, duh, duša, ja sam za njegovim kormilom. More je svijet i sve što me okružuje. Brod ima svoj kompas- alat koji mi pomaže da prepoznajem smjer kretanja, dubinu mora, udaljenost od hridi i obale. Moj kompas života može biti ovo načelo. To načelo nije Bog, ali […]

Duhovne vježbe u svakodnevici – Palma 2021