“Moja ljubav” prema Zajednici – financijska suodgovornost


Dragi prijatelji u Gospodinu!

Hrvatska Zajednica kršćanskog života, kojoj i vi pripadate ili se bar osjećate članovima ili podupirateljima, javna je udruga te članica svjetske i europske Zajednice kršćanskog života.
Kao takva, ima i neke financijske obaveze:
– godišnja članarina Svjestkoj zajednici u iznosu od 171 Eur
– godišnja članarina Europskoj zajednici u iznosu od 100 Eur.

Naše članstvo nam omogućuje da npr. sudjelujemo na svjetskoj skupštini – ove godine u Libanonu, podupiremo rast drugih zajednica, rad ureda u Rimu, itd.
Članstvo u europskoj zajednici omogućuje nam sudjelovanje na europskim susretima Eurolinkova, crkvenih asistenata, osobno podupiranje od članova Eurotima….
Ove godine, na svjetsku konferenciju u Libanonu šaljemo našeg Eurolinka, hrabrog Nikolu Trubića. Taj njegov put nije osobni, već je doista predstavnik svih nas. U tom smislu, trošak te žrtva koju će podnijeti na putu, nije samo njegov osobni, nego i svih nas zajedno, te ga sada i dijelim sa svima vama!

Zajednica na svom računu ima na dan 19.04.2013 12.056,60 kn. Taj novac plod je našeg osobnog doprinosa kroz našu ljubav iskazanu zajednici u vidu članarine, te našeg desetogodišnjeg rada na Žmanu!
Planirani troškovi puta u Libanon su sljedeći:
– Kotizacija u Libanonu:    770 Eur – 5898,20 kn
– Kupljene Avionske karte:
    – Venecija – Berlin – Venecija 96,84 Eur –  741,79 kn
    – Berlin – Beirut – Berlin – 358 Eur – 2742,28 kn
    – UKUPNO PUTOVANJE: 454,84 Eur – 9382,27 kn
– Dnevnice, osiguranje (200 Eur) – 1532 kn
UKUPNO Predviđeni trošak (put, kotizacija, dnevnice) – 10.914,27 kn.

Bogu hvala, trenutno raspolažemo novcima kojim pokrivamo taj trošak, no moramo predvidjeti i buduće troškove članarine Europskoj i svjetskoj zajednici, troškove vođenja računa, nepredviđene troškove….
Na svojoj sjednici, izvšno vijeće je odlučilo zatražiti materijalni doprinos od svih članova, barem u visini troškova puta (cca 3000 kn).

 

Sv. Pavao u 1Kor 16, 1-3, materijalni doprinos naziva direktno rječju “vaša ljubav“:
1U pogledu sabiranja za svete, i vi činite kako odredih crkvama galacijskim. 2Svakoga prvog dana u tjednu neka svaki od vas kod sebe na stranu stavlja i skuplja što uzmogne da se ne sabire istom kada dođem. 3A kada dođem, poslat ću s preporučnicom one koje odaberete da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem.
Sada vas potičem, da tu svoju konretnu ljubav prema Zajednici, iskažete svojim financijskim doprinosom, svatko po svojim mogućnostima, apeliram da to bude najmanje u obliku uplate svoje godišnje članarine (240 kn godišnje za zaposlene, 120 kn za nezaposlene) ili namjenski kao konkretan doprinos ovom projektu.

Kako uplatiti?
Najlakše uplatom internet bankarstvom na žiro račun Zajednice:
Kunski Žiro račun (PBZ): 2340009 – 1110019390
Opis plaćanja: “članarina za 2013 g“, ili “moja ljubav – za Libanon

Dok zazivljem zagovor sv. Ignacija na sav ovaj naš trud,
sve vas pozdravljam
Damijan Srdoč
predsjednik ZKŽa Hrvatska

Kenija, Nairobi 2003, svjetska skupština