završetak dvs 2013.


  Svečanim Euharistijskim slavljem obilježen završetak DVS 2013.

u utorak 11. lipnja u 20.00sati u Palmotićevoj, Zagreb

Misu je predvodio p. Slavko Pavin. Koncelebrirali su p. Mijo Nikić, p. Zvonimir Rubinić i p. Josip Batinić

Uvodna riječ p. Slavka Pavina upućena okupljenima:

Prije pet mjeseci i tri dana započeli smo posao koji će imati trajni odjek i vrijednost za cijeli naš život i za našu vječnost.

Večeras želimo ovim misnim slavljem:

1. Zahvaliti Gospodinu

– za dar DVS

– za ustrajnost na tom putu

– za Božju prisutnost koju nam je Bog na razne načine dokazao

– za svjetlo Božje Riječi koje nas je prosvjetljivalo, jačalo, hrabrilo, mijenjalo, preobražavalo, posvećivalo…

– za ignacijevski duhovni put koji je i sv. Otac i prefekt kongregacije za radovnike i naš otac General nazvao “remek – djelom kršćanske duhovnosti” i koji je naša zadnja generalne skupština utvrdila kao temelj svih naših isusovačkih aktivnosti. (“U svemu tražiti i naći Boga!”, “Sve na veću slavu Božju”, “Budi volja tvoja!”…”Ako je Bog na prvom mjestu – sve je na svom mjestu!”.  Ako smo usvojili takav životni stav – dobro smo obavili DVS)

– zahvalit ćemo za svaku i “najmanju” milost koja nas je upućivala prema Njemu, otkrivala najveću Tajnu: Boga i naš životni put prema Njemu

– za svakog od onih koje je Bog povjerio nama koji smo vam pomagali na tom putu

– osobno zahvaljujem na suradnji u radu i na požrtvovnosti p. Josipu Batiniću koji je imao na duši 16 osoba, p. Ivanu Cindoriju koji je do kraja pratio 4 osobe; p. Zvonimiru Rubiniću koji je dopratio do kraja 4 vježbenika. Posebno zahvaljujem suradnicama koje su uza svoje poslove pratile po četiri do šest osoba: Jadranki Ažić doktorandici na našem fakultetu na Jordanovcu; Anici Hang magistri farmacije te doktorici znanosti Zrinki Lukač.

– mi pratitelji vam zahvaljujemo na svakoj materijalnoj pomoći i svim obavljenim poslovima u vezi s DVS

2. Večeras ćemo moliti Gospodina

– za oproštenje grijeha, posebno što nismo uvijek spremno išli putem kojim nas je vodio

– što smo se dali zarobiti od svojih osobnih interesa i tako bacili u sjenu Isusove, Božje interese

– za sve slabosti koje su se očitovale svjesno ili nesvjesno u odnosu jednih prema drugima

– za sve one slabosti i grijehe kojih nismo svjesni, a smetaju nam u našem odnosu prema Bogu i bližnjemu, na našem putu prema vječnom Cilju

3. Večeras ćemo moliti Gospodina

– da plod DVS bude trajan;da stalno živimo u duhu DVS,

– da svakodnevno i u svim prilikama tražimo i prepoznajemo Volju Božju i živimo za nju i od nje;

– da u svemu tražimo i pronalazimo Boga, da živimo tako da po nama ljudi upoznaju i zavole Boga

– da nas ne obeshrabre naše slabosti i naši grijesi

– da nastavimo naš zajednički život u Duhu Božjem na putu prema Cilju i da se svi jednom tamo nađemo

4. Na kraju sv. Mise

– podijeli ćemo potvrde o obavljenim DVS.

– Potvrda je otisnuta na slici Srca Isusova, oltarnoj slici našeg nacionalnog Svetišta,

– sa željom da nas ona stalno povezuje i sjedinjuje s Isusom koji je pun ljubavi prema nama.

5. Agape

– poslije misnog slavlja družit ćemo se uz kolače i piće. Hvala svima na poklonima za ovu večer!

– Rastat ćemo se u miru i radosti sa željom da ostanemo zauvijek povezani, u Duhu jedno.

 

6. Najava:

Slijedeće DVS počinju 14. siječnja 2014. a završavaju 17. lipnja 2014.

Prijave i upisi počet će u drugoj polovici rujna. Zainteresirani se javljaju p. Slavku Pavinu.

Iz vlastita iskustva možemo prepoznati one kojima bi DVS koristile i kojima ćemo ih onda eventualno preporučiti.

 

 

 

 DVS - duhovne vježbe u svakodnevnom životu 15.01. do 15.06.2011. 005Završetak DVS – 2013.

 

U utorak 11. lipnja 2013. završavaju ovogodišnje DVS. sv. Misa zahvalnica održat će se u 20 sati u velikoj dvorani dvorišne zgrade u Palmotićevoj, gdje se održavaju zajednički susreti svaki utorak u vrijeme trajanja DVS.

  

 Pozivaju se svi polaznici DVS 2013. kao i polaznici iz prijašnjih generacija da prisustvuju zajedničkoj zahvali kao i domjenku, druženju koje će biti upriličeno odmah nakon sv. Mise.

 

                                     Dobro nam došli!

 

 dvs dvs dvs 

ovako je to izgledalo prošle godine!