Doktorirao p. Antun Volenik


isusovci   U četvrtak, 06. ožujka 2014., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

“naš” p. Antun Volenik SJ je obranio svoj doktorski rad na temu:

“Pastoralno-teološki i katehetski doprinos Bonaventure Dude hrvatskoj teologiji”.

Dvorana na KBF-u je bila prepuna, a među nazočnima je bio i fra Bonaventura Duda.

U Povjerenstvu za obranu doktorskog rada bili su: prof. dr. sc. Josip Baloban,

prof. dr. sc. Josip Šimunović, kao mentor, i prof. dr. sc. Ivica Pažin.

Čestitamo pateru Voleniku te mu i u daljnjem radu želimo obilje blagoslova!

Sve što čini neka bude OAMDG, na veću slavu Božju!

 

 

 

 

 

izvor: isusovci.hr