Duhovne vježbe u šutnji, Opatija


Zajednica Kršćanskog Života organizira

Duhovne vježbe u šutnji

od 06.-08.03.2015.
Dom Duhovnih vježbi u Opatiji

Uvodna Sveta Misa je u
petak, 06.03.2015. u 18:00h
u župi Naviještenja BDM, Opatija

Voditelj:
p. Niko Bilić, DI

Prijave:
clczkz(at)gmail.com
098 394 554

Cijena: 320 kn po osobi

DV Opatija 2015