Duhovne vježbe u svakodnevnom životu


DVS – duhovne vježbe u svakodnevnom životu 2013.

od 08. siječnja – 11. lipnja

DVS počinjemo 08.01. i završavamo 11.06. sv. Misom u 20 sati. Kroz pet mjeseci (siječanj – lipanj) promeditiramo duhovne vježbe sv. Ignacija Lojolskog. Svaki dan jedno razmatranje od 60 minuta, svaki tjedan imamo zajednički sastanak i ponovimo pet tema prošlog tjedna te damo upute za slijedećih pet tema. Šesti dan je ponavljanje, a sedmi zajedničko razmatranje. Svakog tjedna egzercitanti razgovaraju po pola sata sa svojim pratiteljem

 Kao pratitelji/voditelji u duhovnim vježbama sudjeluje 4 isusovaca: pp. Slavko Pavin, Batinić Josip, Cindori Ivan i Rubinić Zvonko; te 3 gospođe: Jadranka Ažić, Anica Hang i Zrinka Lukač.

 1) Osnovne informacije za početak DVS:

Ignacijevske duhovne vježbe od mjesec dana (po 5 vježbi na dan), od pet mjeseci (po jedna vježba na dan), prate proces čovjekova rasta u vjeri, približavanja Bogu, komuniciranja s Bogom, predanja Bogu i život s Bogom – kako u vremenu tako i u vječnosti.

2) Knjige koje treba imati:

a) Sveto pismo

b) Ignacije Loyola, Duhovne vježbe 

c) Ignacije Loyola, Autobiografija

d) Slavko Pavin, Sloboda za ljubav, Ignacijanske duhovne vježbe (priručnik za DVS)

Osnovne upute za obavljanje vježba davat će se “u koracima”, svakog utorak na zajedničkom susretu u 20 sati u Palmi.

4) Definicija DV:

“Da čovjek samoga sebe pobijedi i svoj život uredi ne dajući se voditi ni od kakva nagnuća koje bi bilo neuredno” (DV br. 21.)

 Osnovna pretpostavka: “da svaki dobar kršćanin valja da bude spremniji da misao bližnjega opravda, nego li da je osudi…” (DV br. 22.) 

 

Materijal za Duhovne vježbe možete skinuti ovdje:

 

1. Katekizam katoličke crkve

2. Duhovne vježbe sv. Ignacija

3. Sloboda za Ljubav, p. Slavko Pavin, Ignacijanske duhovne vježbe

 

Skica za svaku vježbu:

pridržavaj se ovih uputa tijekom svakog razmatranja

1) Odredi prostor i položaj gdje i kako ćeš obavljati vježbu

2) Odredi točno vrijeme u kojem ćeš obavljati vježbu

3) Trajanje vježbe je 1 sat:

     – oko 5   minuta – priprava za vježbu

     – oko 45 minuta – sama vježba

     – oko 10 minuta – osvrt na obavljenu vježbi

Priprava za vježbu:

1. Zauzmi položaj tijela koji ti najviše odgovara

2. Budi pred Bogom u vjeri da ti On želi nešto reći

3. Moli ga da mu možeš odgovoriti i reći mu sve što ti želiš

4. Zahvali Bogu za sva dobra – kojih si svjestan i kojih nisi svjestan

5. Moli Ga da ti oprosti sve grijehe

6. Pomoli se da možeš biti pred njim sabran i otvoren

7. Pomoli se da prihvatiš ono što ćeš spoznati kao Volju BOžju

Sama “vježba” – razmatranje – je druženje s Bogom:

a) Uzmi tekst za razmišljanje i pozorno ga čitaj

b) Zaustavi se na poruci koju je Tebi Bog namijenio

c) Razgovaraj s Bogom o toj poruci – zahvaljuj Mu, klanjaj mu se, moli ga, pokaj se za grijehe, obećaj Bogu da ćeš učiniti što od tebe traži…

d) Zabilježi ono što smatraš da je za tebe važno

e) Moli Boga da možeš provesti u djelo ono što od tebe očekuje

f) Zaključi vježbu pažljivo moleći Oče naš

Na kraju vježbe razmatranja:

– ispitaj se kako si je obavio

– koja je bila glavna poruka vježbe

– što je bilo dobro, a što nije bilo dobro tijekom vježbe

– koje plodove vježbe zapažaš u svojim mislima, osjećajima, volji

– pribilježi ono o čemu misliš da bi bilo dobro razgovarati sa svojim pratiteljem

Napomena:

a) Tijekom duhovnih vježbi nastoj stalno biti u opuštenoj sabranosti

b) Bez potrebe ništa ne pitaj drugoga i ne slušaj razgovore drugih

 

Preporučena literatura i materijali:

 

29. travnja, 2013.

 

Adresa: Palmotićeva 31, 10 000 Zagreb

telefon: +385 1 4803 020

e-pošta: slavko.pavin(at)isusovci.hr

mob. p. Pavin Slavko: 098/17 26 696  i  091/54 88 423