Predanje zajednici kršćanskoga života


Svemogući vječni Bože,
Zahvaćen(a) duhom Isusa Krista, Tvoga Sina,
Želim imati udjela u naviještanju Tvoje ljubavi.
Prepoznajući u Zajednici kršćanskoga života
Svoje posebno zvanje unutar Crkve,
Ja, ……………………………..,
predajem se (na dvije godine)
načinu života što ga određuju
Opća načela te Zajednice.
Nastojat ću, Tvojom milošću, sve više
uranjati u pashalno otajstvo Krista Gospodina
kroz Sveto pismo i sakramente,
služeći se načelima Duhovnih vježbi.
Obećavam da ću biti otvoren(a) i raspoloživ(a) za sve
što od mene očekuješ
u evanđeoskom svjedočenju i služenju
unutar Crkve i društva u kojem živim.
Ovo predanje povjeravam
zagovoru Blažene Djevice Marije
u kojoj sam prepoznao(la) uzor svoje suradnje
u poslanju Tvoga Sina.