STRUKTURA ZKŽ-a


Nema živog organizma bez kostura,
nema duhovne zajednice bez struktura!

Na svjetskoj razini:
• Svjetska skupština
• Svjetsko savjetodavno tijelo
• Svjetsko ZKŽ-tajništvo
Na razini Hrvatske:
• Nacionalna skupština
• Predsjednik
• Eurolink
• Izvršno vijeće
• Tajništvo
• Formacijski skupina
• Suradnice i suradnici
Na regionalnoj razini:
• Zajednice sa svojim vlastitim strukturama koje nastaju od članova lokalnih skupina.
• “Pridružene zajednice” ili “prijateljske zajednice”, s kojima usko suradujemo.

ShemaUprave ZKZ