IZDANJA


OBAVIJESTI

Obavijesti Obavijesti – mjesečno glasilo ZKŽ-a u Zagrebu.ARHIVA starih brojeva.

ŽIVJETI ZAJEDNO

LOGO-ZKZ-sa-FB Živjeti zajedno je glasilo ZKŽ-a u Hrvatskoj.ARHIVA starih brojeva.

PJESMARICA

pjesma3 Pjesmarica Zajednice kršćanskoga života namijenjena je privatnoj uporabi u Zajednici.Rasprodano.Pjesmarica sadrži oko 150 pjesama.

PROJECTS

projects Projects – Glasilo svjetske zajednice – možete preuzeti na www.cvx-clc.net na engleskom jeziku.ARHIVA starih brojeva na engleskom i prijevodom na hrvatski.

Poveznice na dokumente:

 

DOKUMENTI

Formacijski materijali

Listić

Ljubljeni učenik, formacijski materijali

Prezentacije, molitve

Projects

Slike

Časopis “Živjeti zajedno”

Opća načela i dokumenti ZKŽ-a

Pjesmarica