Kako razmatrati


RAZMATRANJE – MEDITACIJA

Razmatranje je poniranje u dubine vlastite duše. To je molitva koja se usmjeruje prema traženju i nalaženju Boga. Razmatranje proizlazi iz konteksta duhovnih vježbi (DV) i predstavlja njihov sastavni dio. Cilj duhovnih vježbi je susret s Bogom, iskustvo Boga u životu vježbenika egzercitanta, (od lat: „exercitio“). Sustavnost i metodičnost duhovnih vježbi dolazi od sv. Ignacija Loyole. On tvrdi da je u duhovnim vježbama moguće ući u neposredni zagrljaj s Bogom. To se postiže uređivanjem vlastitih sklonosti, discipliniranjem naših nakana koje u vježbama učimo usmjeravati “uvijek na veću službu i na proslavu njegova Božanskog Veličanstva”.

Boga nalaze i susreću oni koji iskreno i svim srcem – traže, zauzimaju se u molitvi, i koji su velikodušno spremni izvršiti ono­ što u savjesti spoznaju da Bog od njih traži.

Tijek razmatranja (meditacije) opisan je u strukturi razmatranja:

STRUKTURA RAZMATRANJA

Razmatrati znači stajati pred Bogom. Kratak stupnjevit opis „koraka“:

-S vjerom u Božju prisutnost, dozivam svijest vlastite prisutnosti pred Bogom.

-U ovom raspoloženju izričem svoju pripravnu molitvu u kojoj molim Oca “da sve moje

nakane, čini, riječi i djela budu usmjereni čisto i potpuno na službu i na proslavu njegova

Božanskog Veličanstva”.

-Molim Gospodina za slobodu od svega što nije on.

-Slijedi čin poklona, predanja sebe na raspolaganje Bogu. To je namjera i odluka da ću

tijekom ovoga dana živjeti za Boga.

-Pobuditi svijest o vlastitoj grešnosti, kajanje zbog grijeha, doživljaj poniz­nosti pred Bogom

(temeljno stanje čovjeka pred Bogom).

-U svijesti Božje prisutnosti opraštam drugima i prihvaćam ih takve kakvi jesu.

-Iz Božje ruke prihvaćam sve što se događa (križevi, patnje, radosti) i što će se dogoditi i pre

dajem Bogu sve što imam.

-Molim da ispunim Božju volju – ono što otkrijem da Bog od mene očekuje.

Predvježbe

Prva predvježba: – pre­dodžba mjesta.

Kad razmišljam o vidljivim pojmovima, npr. kad promatram Krista, ili druge osobe, pre­dodžba mjesta je u tom da maštom predočim stvarno mjesto gdje se nalaze osobe ili predmeti koje ću promatrati. Primjerice, hram, gora, jezero, brdo … ili lađica na kojoj se nalazi Isus, Gospa ili neki od onih što ih okružuju.

Kod promatranja nevidljivih pojmova – npr. o grijehu i sl., kroz nekoliko trenutaka, maštom predočim vlastitu dušu pritisnutu posljedicama grijeha.

Druga predvježba: izričem konkretnu molitvu: ako se nalazim pred razmatranjem o Isusovu životu molit ću Boga Oca za milost da Krista što bolje upoznam, da ga ljubim i da ga nasljedujem;

ako namjeravam razmišljati o svojim grijesima molit ću Oca za prosvjetljenje uma i srca da sebe što bo­lje spoznam, da osjetim gađenje zbog svojih grijeha te da donesem čvrstu odluku za svoj popravak. Ako se radi o razmatranju radosnog događaja molim Oca za milost unutarnje i vanjske radosti…

RAZMATRANJE

Razmatranje nije tek neko pasivno promatranje tijeka filmske radnje. Ono od mene zahtijeva najveću moguću aktivnost:

„Uloga onoga koji se bavi razmatranjem jest da otkriva, istražuje, on je stvaralac koji stvara, koji vlastitim marom traži, kopa, izviđa, promatra, prepoznaje i izvlači primjere za vlastiti život“. Ako se upušta u vlastito promišljanje to ima veću vrijednost i donosi veću duhovnu korist od samog slušanja predavanja dugih o istoj temi. Ono što pojedinac sam pronađe i otkri­je to će ubuduće tvoriti njegov duhovni temelj i oslonac. Zato sâm i s vlastitim silama mora tražiti ono što će njegovu pamćenju i duhu donijeti odgovore (u svijetlu Božje riječi i prisutnosti).

Svrha raz­matranja je urediti svoj duhovni život: postići lakoću usmjeravanja svoga ponašanja i djelova­nja da trajno bude usmjereno na službu i na proslavu Kristova Božanskog Veličanstva.

Sam sadržaj razmatranja treba također raščlaniti na točke (najviše tri).

Točke za razmatranje pripremaju se u skladu s tekstom/temom razmatranja. Obično se tekst za razmatranje (najčešće sam tekst DV, ili odlomak iz Evanđelja i sl), podijeli na smislene cjeline u okviru kojih se može razmišljati o predmetu. Ukratko, koliko ima cjelina toliko je točaka za razmatranje. Te ‘točke’ pripremamo prije razmatranja; ako razmatramo ujutro, točke za razmatranje spremamo navečer, prije odlaska na spavanje.

Pamćenje, Razum, Volja

U razmatranju se služimo trima moćima duše.

Pamćenjem dozivam u svijest stvari i osobe o kojima želim razmišljati. Promatram ih.

Razumom ih analiziram, ispitujem, uspoređujem, uspostavljam s njima dijalog, ako je potrebno, te se prema prilici i situaciji suživljavam s njima, i sl. Razumom također promatram njihove čine: jesu li dobri ili zli (u ovisnosti kakve osobe promatram: Boga, svece, apostole, anđele ili demone…). Gledam što je dobro i vrijedno te to prihvaćam, ili pak odbacujem loše. Promatram njihove čine, prosuđujem, uspoređujem, divim im se ili odbacujem njihove postupke …

Voljom pristajem ili ne pristajem uz njihova djela, odlučujem se za ili protiv njihovih stavova. Ono najbolje odlučujem slijediti. Stvaram odluke. Promatram što bih, iz onoga što sam vidio i nau­čio, mogao primijeniti u vlastitom životu.

Razgovor ili kolokvij.

Kad iscrpim teme ovakvog ili sličnog razmišljanja, u skladu s odabranom temom, ulazim u razgo­vor ili kolokvij. To je završni dio razmatranja u kojemu, poučen iskustvom razmatranja, razgovaram s jednom ili pak sa sve tri Božanske osobe, s Blaženom Djevicom Marijom ili s nekim od apostola ili svetaca … Razgovaram s njima kao prijatelj s prijateljem.

Najpoznatiji je tzv. trostruki kolokvij u kojemu prvo molim Gospu za određenu milost. Zatim molim Zdravo Marijo;

Nakon toga s Gospom odlazim Isusu te molim Njega da mi tu istu milost izmoli od Oca. Izmolim Dušo Kristova;

Zatim u prisutnosti Isusa i Marije tu istu milost molim od Oca. Molitvu i ovaj razgovor zaključim molitvom Oče naš.

OSVRT NA RAZMATRANJE – Pitanja  

Kada izmolim Oče naš, s ciljem prosudbe raz­matranja, njegovih rezultata, plodova i sl. postavljam si sljedeća pitanja:

  1. Kako sam doživio Boga?
  2. Što se tijekom razmatranja događalo sa mnom?
  3. Što me se posebno dojmilo?
  4. Kako sam se osjećao dok sam molio (za vrijeme razmatranja)?
  5. Kakvo raspoloženje je prevladavalo?
  6. Je li se dogodila neka promjena raspoloženja tijekom razmatranja?
  7. Što mi je Gospodin htio priopćiti u svemu tome?
  8. Ima li koja točka na koju bih se morao vratiti kad budem ponovno molio?

Na kraju, treba zabilježiti (zapisati) sve pokrete koji su se dogodili u duši.

p. Zdravko Knežević