Misli sv. Ignacija


Misli sv. Ignacija

 

1. Ovo neka ti bude u radu prvo pravilo: tako se uzdaj u Boga, kao da sav uspjeh ovisi jedino o tebi, a nimalo o Bogu; no tako se laćaj posla, kao da će Bog učiniti sve sam, a ti ništa.

2. Hoću i neću ne stanuje u našoj kući.

3. Što god nasamo govoriš, reci tako kao da govoriš pred mnoštvom ljudi.

4. Teže je nadvladati duh nego trapiti tijelo.

5. Više treba cijeniti odricanje vlastite volje nego uskrišavanje mrtvih.

6. Oluja, koja bjesni protiv nas bez naše krivnje, znak je da će domalo doći uspjeh.

7. Promjena podneblja ne mijenja ćudi; ako nesavršen čovjek ne ostavi sebe, teško da će biti bolji drugdje nego ondje gdje jest.

8. Ne mjeri se napredak po licu, kretnjama, blagoj ćudi ili ljubavi prema samoći, već po tome kako tko umije svladavati samoga sebe.

nastavlja se…