Povijest štovanja Srca Isusova – Film


Ovim prekrasnim filmom možemo se vratiti stotinu godina u natrag, te shvatiti što je to potaklo suprugu Frana Rubeše, graditelja crkve na Zametu (Rijeka), da predloži “patrona” nove crkve, Presveto Srce Isusovo….

Proniknuti možete i svu dubinu Ljubavi, koja danas preko nas, ulazi u svaku poru našega Zameta!

Film možete skinuti ovdje:

 https://docs.google.com/file/d/0B2pN9_6z7Lr9LTBfUlRSTzNqakE/edit?usp=sharing

Sa zahvalnošću: Figulus i Book!