POVIJESNI RAZVOJ ZAJEDNICE 1991-1995


Prva saznanja o ZKŽ-u dobili smo nakon boravka nekolicine svećenika Družbe Isusove na formacijskom tečaju ZKŽ-a u Rimu 1989. godine.

No tek sljedeće godine, na poticaj tadašnjeg provincijala DI p.Stjepana Kušana, osnivaju se prve dvije skupine ZKŽ-a koje su vodili bogoslovi Luka Rađa i Josip Batinić. Mladi koji su se počeli okupljati bili su zapravo studenti koji su nakon DV u župi Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu zaželjeli dublje i veće zajednštvo i upoznavanje s Kristom.

Tako su 19. siječnja 1991. započele s radom prve dvije skupine.U prosincu iste godine održane su prve zajedničke DV za članove ZKŽ-a, koje je vodio p.Slavko Pavin, u Domu duhovnih vježbi na Fratrovcu 38, u Zagrebu.

Prva komunikacija sa Zajednicama izvan Hrvatske bio je posjet Slovenskoj zajednici kršćanskoga života u ožujku 1992. godine, u Ljubljani. Naša uspješna suradnja nastavlja se sve do danas kad je SZKŽ proglašena našim mentorom od strane Svjetske zajednice.

Jedan predstavnik Zajednice, zajedno s p.Stjepanom Fridlom, boravio je na susretu europskog ZKŽ-a u Luzernu, Švicarska.

U svibnju 1992. godine osnovane su još dvije nove skupine ZKŽ-a. Za voditelje skupina određeni su p.T. Milikić i p. Z. Vujičić, a duhovni pratitelj skupina u to vrijeme bio je p. Slavko Pavin. Nakon svećeničkoga ređenja p. Luke Rađe na njegovo mjesto voditelja skupine došao je p. Mate Božinović. U svibnju 1992. godine ZKŽ u Hrvatskoj dobio je i novoga crkvenog asistenta p. Marka Miličića, koji je zamijenio p. Stjepana Fridla.

Na poziv Slovenske zajednice bili smo nazočni Nacionalnoj skupštini SSKŽ-a u listopadu 1992. god. kojoj se pridružila i tajnica Svjetske zajednice gđa Roswitha Cooper.

U siječnju 1993. godine osnovane su dvije nove skupine (od kojih jedna postoji još i danas), koje su vodili p. Marko Miličic i p. Ivan Antunović. Dvije najstarije skupine obavile su tijekom korizme DV u svakodnevnom životu. Iste godine bili smo nazočni seminaru o ZKŽ-u, u Bornheimu, Njemačka. Na osnovi stečenih iskustava crkveni asistent Zajednice p. Marko Miličić održao je seminar o ZKŽ-u, u Zagrebu, listopada 1993.

Tijekom 1994. godine došlo je do manje krize u Zajednici, no bez obzira na to održana su dva seminara o ZKŽ-u i oformljene su još dvije skupine ZKŽ-a pod vodstvom bogoslova Stipe Balatinca i Duška Krčmara.