POVIJESNI RAZVOJ ZAJEDNICE 1995-2000


Sljedeća godina, 1995., također je bila krizna, prvenstveno zbog toga što se činilo da se izgubio smisao Zajednice, što zbog nedostatka formacijskih dokumenata, što zbog prezauzetosti patara koji su bili zaduženi kao voditelji, odnosno zbog prezauzetosti crkvenoga asistenta. Zajednica nije imala svoju prostoriju za susrete. Osjećao se i nedostatak određenih struktura, primjerice nacionalnoga izvršnog vijeća.

Stoga su ostvareni kontakti s austrijskom, njemačkom i slovenskom Zajednicom. Preveli smo njihove statute i započeli s izradom vlastitih.

Iste godine p. Luka Rađa osniva skupinu ZKŽ-a u Osijeku.

Prve DV u trajanju od osam dana održane su u Opatiji, srpnja 1996. godine, pod vodstvom p. Slavka Pavina. Završen je Statut ZKŽ-a u Hrvatskoj.

U prosincu 1996., na blagdan Bezgrješnoga začeća, osam članova dalo je privremeno predanje načinu života ZKŽ-a, na dvije godine.

Već sljedeće, 1997. godine., osnovane su još dvije nove grupe koje počinju voditi članovi koji su dali privremeno predanje.

U ožujku 1997. godine izabrano je Nacionalno izvršno vijeće u sastavu: predsjednik, zamjenik predsjednika i tri izabrana člana. Izabran je i eurolink te blagajnik.
Od tada se članovi Zajednice sve više osmostaljuju u vođenju Zajednice. Poticaji i sugestije crkvenoga asistenta se smanjuju, odnosno sami članovi sve više preuzimaju inicijativu.

U lipnju 1997. posjetila nas je tajnica Svjetske zajednice gda Roswitha Cooper na poziv crkvenoga asistenta p. Marka Milišića.

U kolovozu iste godine odlazimo na prvi susret namijenjen mladima, u Cagliari, Sardinija.

U rujnu 1997. posjetio nas je predsjednik ZKŽ-a u Njemačkoj g. W. Hofmann sa suprugom. Krajem istoga mjeseca ZKŽ dobiva novoga crkvenoga asistenta p. Vatroslava Halambeka jer p. Marko Milišić odlazi na novu dužnost u Sarajevo, BiH.

Iste godine nekoliko članova ZKŽ-a zajedno s p. Markom Milišićem, organizira seminar o ZKŽ-u i asistiraju u vođenju DV ( studeni i prosinac 1997.).Ostvaruju se prvi kontakti s mladima u Rijeci koje vodi č. brat Franjo Štefic te Osijeku, koje vodi p. Slavko Lovrić.
Prvi put Zajednica sudjeluje na susretu eurolinka, u Milanu, Italija (studeni 1997.).

Godina 1998. započela je posjetom skupine Slovenske zajednice. I dalje se redovito organiziraju DV u trajanju od četiri dana, osmodne-
vne osobno vođene DV te seminari o ZKŽ-u. Ponekad u priremama i vođenju sudjeluju neki članovi ZKŽ-a.

Prvi puta obilježava se Svjetski dan ZKŽ-a u ožujku 1998. i održava se prva Nacionalna skupština ZKŽ-a u Hrvatskoj u Zagrebu na kojoj prisustvuju članovi iz Zagreba i članovi iz novoosnovanih zajednica u Rijeci i Osijeku. Članovi Vijeća izabrani su u tim koji je pripremao radne materijale za Svjetsku skupštinu ZKŽ-a koja se održala u Brazilu. Zahvaljujući velikodušnosti svih članica Svjetske zajednice, dvoje članova naše Zajednice bilo je nazočno Svjetskoj skupštini u statusu promatrača. Prema preporuci gđe R. Cooper Slovenska zajednica postaje mentor Hrvatskoj zajednici do uključenja u Svjetsku zajednicu kršćanskoga života.
Svjetsku skupštinu doživjeli smo kao snažan poticaj da učinimo jedan korak više i počnemo razmišljati što i kako dalje. Na susretima Izvršnoga vijeća, a i na zajedničkim mjesečnim susretima, počelo se intenzivno razmišljati o uključenju u Svjetsku zajednicu.

Nastupila je faza kad je Zajednica samostalno vodila, planirala i realizirala projekte i događanja pod vodstvom članova Izvršnoga vijeća i uz veliku potporu crkvenoga asistenta p. Vatroslava Halambeka. Ostvareni su kontakti s ostalim zajednicama u Europi.

Naročito nam je pomogla Njemačka zajednica pozivajući nas na formacijske tečajeve, na Nacionalnu skupštinu te značajnim novčanim prilozima koje smo koristili za održavanje DV.
Predsjednik i eurolink odazvali su se pozivu Euroteama i bili nazočni Europskoj skupštini ZKŽ-a u Celju, Slovenija (lipanj 1999.).

Suradnja sa Slovenskim ZKŽ-om iznimno je uspješna. Redovito nekoliko voditelja skupina prisustvuje Susretu za koordinatore grupa (Škofja loka, Ljubljana 1999.).Održavamo susrete sa Izvršnim vijećem SSKŽ -a i skupinom za fomaciju SSKŽ-a u Ljubljani.
Zajednice u Rijeci i Osijeku takoder polako nadilaze fazu pred zajednice. Koordinatori grupa biraju se izmedu članova.