Ciljevi ignacijanske pedagogije : Pogled na stupnjeve rasta i dimenzije života osobe


I stupanj
II stupanj
III stupanj

Duhovnost

– upoznati Boga
– poosobljenje odnosa s Kristom
– od formalne vjere prema osobnoj
– emocionalna i duhovna stabilnost
– doživljavati vjeru kao motiv za poslanje
kontemplirati Kristov život
– biti spreman na sve zbog ljubavi prema Kristu
– kontemplacija u akciji
– integracija vjere i života
– integracija vjere i pravednosti
Intelekt
– spoznaja čovjekove naravi i cilja
– osjećaj za grijeh i oprost
– oslobađanje od sebičnih navezanosti koje sprječavaju rast
– osobno i zajedničko razlikovanje
razmišljanje o izboru životnog staleža
razmišljanje o promjeni načina života
-osobno i zajedničko razlikovanje
Zajedništvo
– razumijevanje biti ZKŽ-a
– preuzimanje aktivne uloge u ZKŽ-u
– dijeljenje osobnih iskustava
– poistovećivanje s karizmom ZKŽ-a
– suosjećati s Crkvom i zauzimati se za njeno poslanje
– razvijanje osjećaja za univerzalnost, ekumenizam i potrebe služenja
Apostolat
– gledati svijet kako ga vidi Bog
– upoznavati druge i dopustiti da me drugi upoznaju
– usvojiti dobre metode izrade, izvedbe i vrednovanja raznih tipova projekata