NAČELA IGNACIJANSKE DUHOVNOSTI


  1. Ad maiorem Dei gloriam – Sve na veću slavu Božju. Životom i djelima očituj slavu Božju.
  2. Magis – Više. Teži za najboljim kako bi postigao bolje i više.
  3. Tantum quantum – Toliko koliko. Daj mjesta samo onom što te vodi svrsi radi koje si stvoren.
  4. Discernere – Razlikovanje. Stvari shvaćaj iznutra. Ne zadržavaj se na formi.
  5. De duobus vexillis – Dvije zastave. Odaberi Božje, makar to bilo teže.
  6. Agere contra – Djeluj suprotno. Uvijek čini ono što te čini boljim.
  7. Indifferentia – Raspoloživost. Sloboda duha prema svemu stvorenom.
  8. Contemplatio ad amorem – Kontemplacija o ljubavi. Neka ti srce uvijek gori ljubavlju.