Statut ZKŽ-a


Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ” Narodne novine ” broj 70/97 ) sukladno kanonima 215, 298 i 299 Zakonika kanonskog prava, Skupština Zajednice kršćanskog života , održana 24. ožujka 2001., donijela je     STATUT   ZAJEDNICE KRŠĆANSKOG ŽIVOTA   I OSNOVNE ODREDBE     Članak 1.   Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima […]

STATUT ZKŽ-a