ULOGE U ZKŽ-U


  • Izvršno vijeće
    • Oblikuje i usklađuje globalni plan rada (godišnji),
    • Vodi brigu o projektima ZKŽ-a
    • Odgovara za financijsko poslovanje Zajednice,
    • Organizira proslavu Svjetskog dana ZKŽ-a,
    • Daje izvješće o svom radu Nacionalnoj skupštini,
    • Saziva nac. skupštinu i predlaže dnevni red, vodi izbore,
    • Odlučuje o DV, duhovnim obnovama,
    • Odlučuje o organizaciji predavanja, kulturnih dogadanja, proslava, zajedn. susretima skupina,
    • Organizira izricanje trajnog/privremenog predanja,
    • Na temelju prijedloga pratitelja skupine odlučuje o sastavu pojedinih skupina ukoliko se ukaže potreba.
  • Tajnik
   • Piše zapisnik,
   • Vodi arhiv i dokumentaciju zajednice,
   • Vodi korespodenciju i prosljeđuje informacije i obavijesti,
   • Prikuplja različite prijave, prijedloge,
   • Dežurstvo u uredu ZKŽ-a,
   • Različiti zadaci u vezi projekata ZKŽ-a (obavijesti o DV, obnovama, događanjima…),
   • Vodi brigu o čestitkama, zahvalama i sl. (npr. za blagdane).

 

  • Eurolink
   • Prati rad svjetskog ZKŽ-a,
   • Komunicira sa europskim/svjevskim zajednicama,
   • Obavještava nacionalnu zajednicu o događanjima, projektima i sl. zbivanjima na europskoj/svjetskoj razini,
   • Vodi izvješće o radu ZKŽ-a i obavještava svjetsku i europsku zajednicu, prema potrebi, o zbivanjima u nacionalnoj zajednici
   • Planira svoj rad i upućuje Zajednicu na obaveze prema svjetskoj zajednici.

 

  • Skupina za formaciju
    • Brine o izradi formacijskog plana i njegovoj primjeni,
    • Oblikuje prijedloge i napomene koji se odnose na potrebe formacije članova, skupina, Zajednice u cjelini,
    • Vodi organizaciju DV, duh. obnova,
    • Priprema i vodi susrete voditelja skupina i duhovnih pratitelja,uvođenje novih članova ZKŽ-a,
    • Koordinira rad skupina,
    • Organizira seminare o ZKŽ-u.

 

 • Voditelj skupine
  • Potiče primjernu dogovorenog plana i programa, odluka izvršnoga vijeća, smjernica svjetske skupštine, skupine za formaciju u svojoj skupini,
  • Prati stanje u skupini i podnosi izvješće skupini za formaciju i duhovnom pratitelju skupine,
  • Dogovara posjet duh. pratitelja,
  • Povezuje članove skupine i potiče komunikaciju s ostalim skupinama,
  • Obavještava skupinu o događanjima u nacionalnoj/svjetskoj zajednici.