Žman


Zman - razgovoriZKŽ je od 1997 do 2009 na Dugom otoku, u starodrevnoj župi Žman organizirao ljetovanja za mlade sa ignacijanskim duhovnim sadržajem temeljenim na Duhovnim vježbama, Tijekom tih blagoslovljenih godina, duhovno smo se izgrađivali, jačali prijateljstva, sklopili nove veze (pa i nove obitelji) i povezali se sa domaćinima! Sa nama su bili brojni svećenici, isusovci kao duhovni pratitelji. Dobrotom Zadarske nadbiskupije, imali smo na raspolaganju župnu kuću, koju smo djelomično uredili, tako da se nakon dugo godina u njoj ponovno moglo boraviti, te je uređeno i prizemlje, koje sada koristi župljanima. Tijekom desetak godina na ljetovanju je boravilo oko 150 osoba, desetak svećenika, nekoliko obitelji.

Svaki dan je u župi slavljena Euharistija, na zajedničkim susretima često su sudjelovali i mještani.

U svemu smo se pokušali sjediniti sa bogatstvom otočkog načina života, te su nam župljani uzvratili srdačnom dobrodošlicom i iskrenim prijateljstvom! Na svemu smo im trajno i neizmjerno zahvalni, a najviše dobrom Bogu, koji nas je sve spojio!

Od 2010 ZKŽ više ne organizira ljetovanje na Žmanu!

 

Žman - ribe za ručak

Žman – ribe za ručak

 

 

Žman-dizanje križa ispred župne kuće

Žman-dizanje križa ispred župne kuće

Slike sa Žmana: