Što je to predanje Zajednice kršćanskoga života?


Više o predanju u Općim načelima i samom tekstu predanja.

Način života obvezuje članove Zajednice da se, uz pomoć Zajednice, bore za trajni osobni i društveni rast koji mora biti duhovan, ljudski i apostolski. U praksi to podrazumijeva:

– sudjelovanje na euharistiji kad god je to moguće
– aktivan sakramentalni život
– svagdanju osobnu molitvu temeljenu napose na Svetom pismu
– rasuđivanje dnevnim pregledom vlastitog života i ako je moguće uz pomoć duhovnog vodstva
– godišnju duhovnu obnovu u skladu s izvorima naše duhovnosti
– ljubav prema Majci Božjoj

Dalje smo pozvani, pojedinačno, na aktivno sudjelovanje u prostranom polju apostolskog slušenja. Uz pomoć apostolskog rasuđivanja, osobnog i zajedničkog, trebamo otkrivati što je najbolje učiniti kako bi Krist Gospodin bio nazočan, konkretno u našem svijetu.
Naše poslanje traži od svakog člana spremnost da sudjeluje u društvenom i političkom životu i da razvije svoje ljudske vrijednosti i stručne sposobnosti, kako bismo postali što kompletniji radnici i što uvjerljiviji svjedoci.

Naše poslanje zahtjeva jednostavnost u svim vidovima života kako bismo iz bližega slijedili Krista u njegovu siromaštvu i sačuvali apostolsku slobodu. Napokon svatko od nas preuzima odgovornost za sudjelovanje na sastancima i drugim djelatnostima Zajednice, odgovornost da pomažemo i hrabrimo ostale članove kako bi ostvari1i svoje osobno zvanje uvijek spremni dati i primiti savjet i pomoć kao prijatelji u Gospodinu.

Kao zajednica moramo pomagati novim članovima da usvoje način žvota svojstven ZKŽ-u i da prosude imaju li zvanje, sposobnosti i spremnosti da žive takvim životom.
Nakon nekog vremena, obično ne duže od četiri godine i ne manje od godinu dana članovi se privremeno obvezuju na taj način života. Osobito se preporučuje iskustvo duhovnih vježbi kao sredstvo za dolazak do te osobne odluke.

Privremena obveza traje sve dok, nakon procesa rasuđivanja, član ne izrazi svoje trajno predanje ZKŽ-u, osim ako se sam slobodno ne povuče iz Zajednice ili iz nje bude isključen. Vremenski rok između privremenog i trajnog predanja redovito ne treba biti duži od osam godina, niti kraći od dvije.

Poticajna pitanja:
1. Koliko sam dugo član ZKŽ-a?
2. Koliko sam spreman prihvatiti privremeno predanje (koliko sam spreman odgovoriti na obveze koje donosi članstvo u ZKŽ-u)?
3. Živim li sada i koliko predanje?