Kontakti


KONTAKTI Zajednica Kršćanskog Života – ZKŽ Palmotićeva 33 10000 Zagreb (+385) 01 480 3067    (+385) 01 480 3067    www.facebook.com Matični broj: 1557688 OIB: 05835396155 Kunski Žiro račun (PBZ): 2340009 – 1110019390 Devizni Žiro račun : 703000987 – 0700000 – 991127 Crkveni asistent:  p. Danijel Koraca Crkveniasistent(at)zkz.hr Predsjednik: Damijan Srdoč predsjednik(at)zkz.hr Potpredsjednica: Katelijn Radić Tajnik: Dragan Vidović clc(at)zkz.hr Blagajnik : Nikola Marinić Eurolink: Nikola Trubić eurolink(at)zkz.hr Urednica Cardoner/ Živjeti […]

Kontakti